PT clinic 3

คลินิกกายภาพบำบัด

การให้บริการคลินิกกายภาพบำบัด

ขั้นตอนการเข้ารับบริการของคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อัตราค่าบริการ

ราคา 1,200 บาท/ครั้ง

สนใจปรึกษา หรือ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ที่ตั้ง

คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00 น. (คลินิกพิเศษ)

การติดต่อ

02-713-8100 ต่อ 1247, 1248
098-312-0977

คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Scroll to Top