ทุนการศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

ปริญญาตรี

ทุนการศึกษา มีทั้งทุนภายในและภายนอกกว่า 20 ทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทุนและบริการนักศึกษา 

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Scroll to Top